ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3

วิธีเลือกรายวิชาเพิ่มเติม 1 โดย นายนราศักดิ์ กิจสวน

วิธีเลือกรายวิชาเพิ่มเติม 2 โดย นายนราศักดิ์ กิจสวน

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ 
Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายวิชาได้ (หากต้องการย้ายให้ติดต่อที่ครูประจำวิชาเท่านั้น)
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตั้งแต่

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565   เวลา 08.00 น. ถึงวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

 

หากไม่สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ ให้ติดต่อห้องวิชาการ