ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564   เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

(ระบบปิดสมัครในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 )

 

วิธีการลงทะเบียนให้นักเรียนดูวิธีการลงทะเบียนครั้งแรกได้ที่นี่

งานวิชาการ โรงเรียนปายวิทยาคาร

---------------------------------------------------------------------------

 

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ได้ที่เพจ งานวิชาการ โรงเรียนปายวิทยาคาร

 

6. นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ทางโรงเรียนจะถือว่ายอมรับผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมคือ "ไม่ผ่าน"