ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

 

วิธีเลือกชุมนุม 1 โดย นายนราศักดิ์ กิจสวน

วิธีเลือกชุมนุม 2 โดย นายนราศักดิ์ กิจสวน

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่

ลงทะเบียน ถึงวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 15.00 น.

 

 

หากไม่สามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ ให้ติดต่อที่ ห้องวิชาการ